Privacybeleid

Privacyverklaring:

Pharmaction nv, Berthelotstraat 106-108, 1190 Brussel, BE0883.483.126, verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze verklaring met betrekking tot de bescherming van het privéleven. Voor meer informatie of bij vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u ons een e-mail sturen naar het volgende adres: info@pharmaction.be.

Doeleinden van de verwerking

Pharmaction bvba verzamelt en verwerkt persoonsgegevens:

1. van klanten voor klanten- en orderbeheer (met name klantenadministratie, volgen van bestellingen/leveringen, facturatie, kredietbewaking en marketing en het verzenden van gepersonaliseerde reclame).

2. Werkzoekenden en medewerkers die hun e-mailadres, naam, adres, geboortedatum, telefoongegevens, CV opgeven. De gegevens van werkzoekenden worden voor een periode van 1 jaar bewaard.

3. Providers

4. Vooruitzichten

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig artikel 6.1.

a) toestemming,

b) noodzakelijk voor de uitvoering van een contract,

c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting,

d) noodzakelijk voor de verdediging van ons legitieme belang om te ondernemen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De klant heeft steeds het recht om de verleende toestemming op eenvoudig verzoek in te trekken via info@pharmaction.be

Overdracht aan derden

Indien dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de vooropgestelde doelstellingen, worden de persoonsgegevens van de klant binnen de Europese Economische Ruimte gedeeld met andere bedrijven (van de groep Pharmaction bvba) die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met Pharmaction bvba of met enige andere partner van Pharmaction bvba.

Pharmaction bvba garandeert dat deze begunstigden de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen om de persoonsgegevens te beschermen.

Houdbaarheid

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor doeleinden van klantenbeheer worden bewaard gedurende de periode die nodig is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (met name op boekhoudkundig gebied).

Recht op raadpleging, rectificatie, verwijdering, beperking, verzet en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft op elk moment het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan beperken en zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem betreffen op grond van artikel 6.1(f), inclusief profilering op basis van deze bepalingen.

De klant heeft tevens het recht om een ​​kopie te verkrijgen (in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat) van zijn persoonsgegevens en om de persoonsgegevens naar een andere onderneming te laten sturen.

Om bovengenoemde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd:

* zelf de parameters van hun klantenaccount aanpassen; en of

* om een ​​e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@pharmaction.be

Directe marketing

De klant heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Klacht

De klant heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Privacycommissie (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - contact@apd-gba.be).

Contact

Wij zijn hier !

106-108 rue berthelot 1190 Brussels
Google Maps
+32 475 824 167
sebastien.colin@pharmaction.be